Ledenvergadering en dorpstafel

Agenda ledenvergadering 16 mei 2017
 1. Opening
 2. Verslag ledenvergadering 19 april 2016 ( zie verderop ).
 3. Jaarverslag secretaris (zie de dorpskrant)
 4. FinanciŽle stukken: Financieel overzicht 2016 en begroting 2017
 5. Verslag kascontrolecommissie. Izašk de Rijke en Ben van de Waart hebben de kas gecontroleerd. Omdat Izašk dit werk nu voor het tweede jaar heeft gedaan, zoeken we voor hem een vervanger.
 6. Bestuur. Secretaris Lia Zwemer is aftredend en herkiesbaar, Peter Joosse is aftredend en herkiesbaar. Sinds november heeft Jan GabriŽlse aangegeven de taak van penningmeester over te nemen van Hans van Hal. We hopen dat de leden hier zich in kunnen vinden.
 7. Rondvraag
 8. Dorpstafel ( Agenda zie hieronder )
 9. Rondvraag en sluiting.


Agenda dorpstafel 16 mei 2017
 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Algemene ledenvergadering Dorpsvereniging
 3. Verslag van dorpstafel vorige dorpstafel 15 november 2016 ( Zie conceptverslag verderop ).
 4. Vragen aan Politie/Handhaving van de gemeente Middelburg
 5. Vragen voor Woongoed (de heer E. de Ceuster is aanwezig)
 6. OfficiŽle opening van bewonersinitiatief aan Zaagmolendijk en Veerdam
 7. Uitbreiding Lonneboot
 8. Uitleg over buurthulp Nieuw- en Sint Joosland
 9. Trekdijk, stand van zaken door dhr. W. Staat, voorzitter werkgroep
 10. Mededelingen van de dorpswethouder, de dorpsmanager, de dorpsvereniging en de teams van Dorp van de Toekomst
 11. Aanvragen dorpstafelbudget (in te zien op de dorpstafel).
 12. Rondvraag en sluiting.

Hieronder de (concept-)verslagen van de laatste ledenvergaderingen en dorpstafelbijeenkomsten.

Dorpstafel 16 mei 2017
Dorpstafel 15 november 2016
Dorpstafel 19 april 2016
Ledenvergadering 19 april 2016
Dorpstafel 25 november 2015
Dorpstafel 31 maart 2015