Ledenvergadering en dorpstafelAgenda ledenvergadering 17 mei 2018
 1. Opening
 2. Verslag ledenvergadering van 16 mei 2017 (zie conceptverslag verderop)
 3. Jaarverslag secretaris ( zie dorpskrant april 2018)
 4. FinanciŽle stukken
  Financieel overzicht 2017 en begroting 2018
 5. Verslag kascontrolecommissie
  Ben van de Waart en Tannie de Klerk hebben de kas gecontroleerd. Omdat Ben dit werk nu voor het tweede jaar heeft gedaan, zoeken we voor hem een vervanger.
 6. Bestuur: Er is niemand aftredend, maar er is nog wel een vacature open. Als iemand zich aanmeldt wordt dit zeer op prijs gesteld.
 7. Rondvraag
 8. Dorpstafel
 9. Sluiting


Hieronder de (concept-)verslagen van de laatste ledenvergaderingen en dorpstafelbijeenkomsten.

Dorpstafel 17 mei 2018
Dorpstafel 16 november 2017
Dorpstafel 16 mei 2017
Ledenvergadering 16 mei 2017
Dorpstafel 15 november 2016
Dorpstafel 19 april 2016
Ledenvergadering 19 april 2016
Dorpstafel 25 november 2015
Dorpstafel 31 maart 2015