BRIDGECLUB

BRIDGECLUB

DRINGENDE OPROEP

Bridgegroep De Springplank heeft een probleem. Een aantal leden is om diverse redenen gestopt, o.a. leeftijd en ziekte.
Om het voortbestaan te continueren zullen er nieuwe bridgers bij moeten komen. Wij willen graag verder gaan in de wijkpost De Springplank, maar dat kan alleen met nieuwe leden voor de bridgegroep.
Wij spelen 24 kaartspellen bridge op de donderdagmiddag van 13.15 t/m 16.45 uur. Komt U eens langs op donderdagmiddag om kennis te maken.

Wanneer U bridgen wil leren is dat mogelijk op de maandagmiddag. Lessen worden door een eigen gediplomeerd bridgedocent gegeven in de wijkpost De Springplank.

Heeft U belangstelling en wilt U meer informatie:
tel: 0118-602293 of 0118-601952

Bridgers goed kaartvolk


Van de hand van Wim Siebers verscheen bovengenoemd boekje. ”Bridgers Goed Kaartvolk” is een gedichtenbundeltje over bridge, bridgers, leiders, speelkaarten, tegenspelers, enz. enz. Het bevat meer dan 200 bridgehaiku’s en andere korte bridgegedichtjes. De meeste (ze bestaan uit slechts 3 regels en maximaal 17 lettergrepen), zijn eenvoudig te begrijpen en humoristisch van aard. Een aantal echter gaat ook over vreugde, verdriet, teleurstelling en vele andere emoties van de mens achter de speelkaarten. Ook de speelkaarten zelf doen hun zegje.

Hoewel het boekje geschreven is voor mensen die bridgen, zullen ook niet-bridgers, die wel eens een kaartje leggen, er zeker van kunnen genieten.

Als voorbeeld enkele gedichtjes uit het boekje:

mijn bewondering
voor partners spelinzicht
is niet optimaal


voordat hij haar speelt
de vrouw, streelt hij haar even
aardige bridger


drie slagen te kort
Hij had het kunnen maken
zonder glaasje te veel


schoppen heer betrapt.
op neus wang en voorhoofd
rode lipstickHet boek is een degelijke, gebonden uitgave. Het ziet er leuk uit, heeft een kleurrijke, harde kaft en zelfs een leeslintje. Het bestaat uit 100 pagina’s in zowel kleur als in zwart/wit en bevat zoals gezegd, meer dan 200 korte bridgedichtjes en bridge-haiku's. Het boekje is 10 x 16 cm groot en opgevrolijkt met een aantal tekeningen. Het is een juweeltje om te geven, te krijgen maar vooral natuurlijk om te lezen.

De prijs van "Bridgers Goed Kaartvolk" is € 12.50. ( dorpsgenoten betalen echter slechts € 10-) en wordt enkele dagen na de bestelling in de brievenbus bezorgd. Er zijn geen verdere kosten aan verbonden.

Meer info: www.wimsiebers.blogspot.com
Bestellen kan via :wim.siebers@kpnplanet.nl
tel. 0118 604047 of op Oude Rijksweg. 7