Dorpskrant

De Dorpskrant wordt gedrukt in een oplage van ruim 600 stuks.

De krant wordt 5 keer per jaar huis aan huis bezorgd in Nieuw- en Sint Joosland en bij onze leden buiten het dorp.

De redactie van de dorpskrant bestaat uit: Krina & Ko de Visser en Willem Staat.

De inleverdata voor de kopij staan achterin iedere dorpskrant, of zie: Agenda:

Het van de redactie.