Bestuur

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Krina de Visser
0118-602255
Lia Zwemer
06-22057122
Jan GabriŽlse
0118-465964

Overige bestuursleden

Peter Joosse
0118-603357
Vacature
Conny van Koeveringe
0118-603018
Willem Staat
0118-603627

Redactie en
verspreiding
dorpskrant

Krina de Visser
Korteweg 4
4339 AS Nieuw- en Sint Joosland
0118-602255

Typewerk, vormgeving
en eindredactie

Krina en Ko de Visser

Willem Staat, 0118-603627

Website

Ontwerp
Claire Kruijder
Webmaster
Hans van Hal

Ledenadministratie

Lia Zwemer

Lidmaatschap Dorpsvereniging
€ 4,00 per kalenderjaar

Rekeningnummer: NL86 RABO 03038.51.783
Ten name van: Dorpsvereniging Nieuw en Sint Joosland

Ingeschreven bij KvK-Zeeland nr: 40310767.       Statuten dorpsvereniging