Welkom in Nieuw- en Sint Joosland! (1)

Een dorpsnaam om over te struikelen

Veel inwoners van Nieuw- en Sint Joosland zeggen kortweg dat ze uit Nieuwland komen. Dat komt vooral omdat de dorpsnaam tamelijk lang is.

Nieuw- en Sint Joosland heeft ook de lastigste dorpsnaam van Zeeland. Dus wordt deze vaak fout gespeld. Zo ontbreekt vaak het streepje achter ‘Nieuw’. Nieuw- en Sint Joosland is de dubbelnaam van de kernen Nieuwland en Sint Joosland. Zet je geen streepje achter ‘Nieuw’, dan maak je een combinatie van ‘Sint Joosland’ en ‘Nieuw’ en het dorp ‘Nieuw’ bestaat niet.

Een hardnekkige fout is de ‘t ’in de naam (‘Joostland’), zowel in de schrijf- als in de spreektaal. Aan het eind van de 20e eeuw maakte de ANWB de fout door op verwijzingsborden de naam ‘Nieuw- en Sint Joostland’ aan te brengen. Na een poosje werd dit gecorrigeerd.

Soms zie je ook dat Sint is verkort tot ‘St’ of zelfs in kleine letters ‘st’. Gebeurt dat omdat de naam zo lang is? Wie het weet mag het zeggen. Waar komen de namen vandaan? Het begon in 1631 toen slikken werden bedijkt tot de Sint Jooslandpolder, die tegenwoordig Oud Sint Jooslandpolder heet. De naam is een afleiding van de schutterij van Sint Joris uit Arnemuiden. Die oefende voor de inpoldering op de slikken. Dat was prettig, want op zulke locaties raak je niet snel iemand.

In 1644 is de Middelburgse Polder bedijkt, waar vervolgens snel een dorp ontstond. Dat kreeg de naam Nieuwland, ter onderscheid van Sint Joosland, dat als het oude dorp werd aangeduid. Toen beide zelfstandige gemeenten in 1812 werden gefuseerd ontstond de naam ‘Nieuw- en Sint Joosland’ waar zoveel mensen over struikelen.

Bekende voorzieningen als manége De Kroo en Theater de Wegwijzer hebben de naam juist op hun websites staan. Dat dit, samen met dit stukje, mag leiden tot het juist vernoemen van ons mooie dorp. Zegt het voort!

Willem Staat

Klik hier voor de overige artikelen